Wydział Sędziowski LZPS Dane osobowe sędziów
Dodane przez maciejewskim dnia 23.05.2018
Do momentu uregulowania przez LZPS spraw związanych z RODO.
Dane sędziów zostaną usunięte z serwera.

Na stronie nie będzie się można logować, ani przeglądać danych osobowych sędziów.
System obsad, zawierający dane wrażliwe, również zostanie wyłączony.

Maciej Maciejewski
Rozszerzona zawartość newsa